Koulun järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET

Yhteisten järjestyssääntöjen noudattaminen on pohjana onnistuneelle koulutyöskentelylle. Niiden avulla edistetään viihtyisää ja turvallista oppimisympäristöä. Järjestyssäännöt ohjaavat huomioimaan toista, ottamaan vastuuta omasta koulutyöstä ja kunnioittamaan toisen omaisuutta. Koulussamme kaikenlainen kiusaaminen on kielletty.

1. OPPITUNNIT

 • Oppitunneilla työskennellään luokan työrauhaa kunnioittaen.
 • Opettajan ohjeita on noudatettava, ja opetusta on seurattava tarkkaavaisesti.
 • Oppilas tekee tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti.
 • Oppilas ottaa kouluun mukaan vain ne välineet, joita hän tarvitsee koulutyössä.
 • Oppilas saa pitää kännykän mukana koulussa, mutta puhelimen pitää olla äänettömänä koulupäivän ajan.
 • Tuntien päätyttyä poistutaan viivyttelemättä luokasta ja mennään ulos välitunnille.

2. KOULURUOKAILU

 • Ruokailtaessa noudatetaan hyviä käyttäytymis-, ruokailu- ja pöytätapoja.
 • Hyvien tapojen mukaan maistetaan kaikkia tarjolla olevia ruokia.
 • Ruokaa otetaan vain sen verran kuin syödään.

3. VÄLITUNNIT

 • Välitunneilla leikitään sellaisia leikkejä, jotka eivät vahingoita muita pihalla olevia.
 • Välitunneilla toimitaan vahingoittamatta koulun tai kenenkään omaisuutta.

4. KOULUMATKAT

 • Koulumatkoilla noudatetaan varovaisuutta ja liikennesääntöjä.
 • Koulualueella polkupyörää on talutettava.
 • Mikäli oppilas tulee kouluun pyörällä, hänellä on luonnollisesti kypärä päässään.

5. KOULUN ALUE, TILAT JA VÄLINEET

 • Välituntialueena toimii koulurakennuksen ja aitojen rajaama piha-alue, jolta ei saa poistua ilman opettajan tai välituntivalvojan lupaa.
 • Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Oppilaan on korvattava tahallisesti aiheuttamansa vahingot. Kukin oppilas vastaa koululta saamistaan tavaroista.
 • Kukin edistää omalta osaltaan koulun siisteyttä.

Näiden sääntöjen lisäksi on aina noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

Mainokset