Opiskelun kolmiportainen tuki

Erityisopetus

Erityisopetuksen tarkoituksena Härmälän koulutalossa ja Talvitien yksikössä on tukea oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä yhdessä luokanopettajien ja oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. Työskentelytapoja ovat samanaikaisopetus sekä pienryhmä- ja yksilöopetus. Erityisopetuksen tukea käytetään silloin, kun on huolta oppimisesta, työskentelystä tai käyttäytymisestä ryhmätilanteissa. Huoli voi nousta joko luokanopettajalla tai huoltajilla ja he ottavat yhteyttä erityisopettajaan.

Erityisopettaja toimii myös pedagogisen tuen tiimissä, missä seurataan oppimiseen liittyviä asioita ja käsitellään pedagogiset asiakirjat.

Erityisopettajaan voi ottaa yhteyttä suoraan Helmi-viestillä, sähköpostilla, puhelimella tai luokanopettajan välityksellä.

erityisopettajat:

Anne Niku ja Anne Sinivuori

Mainokset