Tietoja

Härmälän koulutalo on mukava tamperelainen alakoulu 0. – 6. luokan oppilaille. Syksyllä 2017 avasi ovensa upouusi Talvitien yksikkö, jossa opiskelee alkuopetuksen luokkia sekä eskari.

Koulussamme työskentelee yli 350 oppilasta, yli 20 opettajaa, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koulunkäynnin ohjaajia, koulusihteeri, vahtimestari sekä keittiö- ja siivoushenkilökunta.

Koulurakennuksessamme toimii myös Härmälän kirjasto. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen, Vähäjärven ulkoilualueen, Härmälän leirintäalueen sekä Pyhäjärven rannan puistoalueen läheisyys antavat monia mahdollisuuksia koulun eri toimintoihin.

Oppimistyön tavoitteet
1. Rakennamme yhdessä turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön, jossa oppilaat innostuvat oppimisesta ja hankkivat perustietoja ja -taitoja.

2. Oppilas omaksuu sosiaalisen kanssakäymisen perusasiat: rehellisyyden, hyvät käytöstavat, yhteistyökyvyn sekä ihmisen erilaisuuden kunnioittaminen.

3. Koti ja koulu toimivat yhteistyössä lapsen parhaaksi.

4. Koulu tukee lapsen persoonallisuuden ja terveen itsetunnon kasvua.

Mainokset